Interneto svetainės naudojimosi taisyklės. Pirkimo, grąžinimo sąlygos.  

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS WWW.VOOZIOPTICS.COM ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.VOOZIOPTICS.COM INTERNETO SVETAINĖJE.

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.voozioptics.com naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir UAB „ABRAVA“, kaip interneto svetainės www.voozioptics.com (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose. Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi www.voozioptics.com interneto svetaine.1. Pagrindinės taisyklės


Norėdami naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, jus turite:

✓Būti ne jaunesnis nei keturiolikos (14) metų;

✓Sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika;

1.1. Užsiregistruodami Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.  

2. Voozioptics.com paskyra


2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Pardavėjo paslaugomis Jūs turite teisę registruotis voozioptics.com interneto tinklapyje.

2.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami www.voozioptics.com Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu, Jūs patvirtinate ir garantuojate Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo www.voozioptics.com Paskyrą.

2.6. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius www.voozioptics.com Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Pardavėją. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

2.9. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.10. Naudodamiesi Pardavėjo Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.11. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Pardavėjo Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje yra draudžiami.

2.12. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika.

2.13. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Pardavėjui. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis www.voozioptics.com Paskyra bus laikinai sustabdyta.

2.14. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Pardavėjas Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą www.voozioptics.com Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

2.15. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

2.16. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

2.17. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Pardavėjo teikiamas paslaugas.

3. Pirkimo procesas


3.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos.

3.2. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas; elektroninį paštą; adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas atsiima prekes pats, pasirinktame prekių atsiėmimo punkte; kontaktinį telefono numerį.

3.3. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Pirkėjams yra prisijungimas prie Paskyros.

3.4. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.5. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su www.voozioptics.com valdytoju UAB „ABRAVA“.

3.6. Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs.

3.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

3.8. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis www.voozioptics.com parduotuve.

3.9. Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita).4. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai


4.1. www.voozioptics.com Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

4.2. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina yra akcinė.

4.3. Už www.voozioptics.com parduotuvėje prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais naudodamasis el. bankininkyste, mokėjimo kortele, Paysera.

4.4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip.

4.5. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.6. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

4.7. Atsiskaityti galima naudojantis Visa, Mastercard mokėjimo kortelėmis, Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

5. Prekių kokybės garantija, naudojimas ir tinkamumo naudoti (galiojimo) terminai


5.1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako UAB „ABRAVA“, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.voozioptics.com esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.4. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.7. Turint rimtų regos sutrikimų ar kt., ar turint labai jautrias akis, REKOMENDUOJAME pirmiausia pasitarti su savo gydytoju dėl akinių pasirinkimo ir naudojimo. Jeigu vis tiek norite išbandyti voozioptics.com produkciją, rekomenduojame pajutus nemalonius pojūčius, galvos svaigimą, akių dirginimą nutraukti akinių dėvėjimą ir pasitarti su akių gydytoju.


6. Prekių pristatymas ir atsiėmimas


6.1. Lietuvoje pristatome siuntas nurodytu adresu per LP Express ir DPD kurjerius arba į nurodytą LP Express, DPD, Omniva paštomatą, arba Lietuvos paštu. Į Kuršių Neriją prekes siunčiame tik registruotu Lietuvos paštu, kurjeriu ar į paštomatus prekės nesiunčiamos.

6.2. Lietuvoje Pardavėjas teikia COD paslaugą – siuntos pristatymo į namus metu Pirkėjas apmoka už siuntą grynaisiais pinigais (geriau turėti sumą be grąžos) arba kortele.

6.3. Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos, kurios veiklos paveikti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių. Prekių pristatymo įkainius ir laikus rasite čia: https://voozioptics.lt/pages/grazinimas-pristatymas

6.4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

6.5. Užsienyje siuntinius pristatome DHL, DPD ir Lietuvos paštu. Siuntoms, siunčiamoms ne ES šalyse, taikomas muitas. Muito mokestis mokamas pagal siuntėjo šalyje galiojančius įstatymus. Pardavėjas neatsako už taikomus importo mokesčius.

6.6. Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus pateikia Pardavėjui.

6.7. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/ar SMS žinute.

6.8. Dėl švenčių ar kitų ne nuo mūsų priklausančių priežasčių (pvz.: šventiniu laikotarpiu, karantino metu) šis terminas gali prasitęsti.

6.9. Prekės pristatymo metu patikrinkite prekės siuntos būklę. Jeigu pastebėjote, kad įpakavimas yra pažeistas, įsitikinkite, ar nepažeista Jūsų užsakyta prekė. Jei prekė yra pažeista, nepriimkite siuntos, ant sąskaitos faktūros ar priėmimo perdavimo akto pažymėkite, kad prekė yra pažeista bei informuokite elektroniniu paštu info@voozioptics.lt Jums pasirašius ant sąskaitos faktūros ar priėmimo perdavimo akto be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

6.10. Pardavėjas neatsako, jeigu prekės bus prarastos siuntimo metu, jei neteisingai buvo įvestas pristatymo adresas.

7. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas


7.1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

7.3. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

7.4. Norėdamas grąžinti nekokybišką ar kokybišką prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju elektroninio pašto adresu info@voozioptics.lt ir pateikti aiškų paaiškinimą dėl prekių grąžinimo, bei nurodyti savo vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, prekių pirkimo datą, norimų grąžinti prekių pavadinimą ir kiekį.

7.5. Grąžinant ar keičiant prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:

1.  Informuoti pardavėją el. paštu info@voozioptics.lt apie grąžinamą prekę, nurodyti grąžinimo priežastį.
2. Grąžinti prekę turite per 30 dienų nuo siuntos gavimo.
3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
5. Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
6. Grąžinkite prekę į LP Express paštomatą - CUP Upės g. 9, Vilnius arba DPD paštomatą - CUP Upės g. 9, VILNIUS. Jeigu siunčiama per kurjerį ar paštu - prekes grąžinti adresu Konstitucijos pr. 12-3, Vilnius, LT-03202, Lietuva. Gavėjo tel. nr. +37067234451, gavėjas: UAB ABRAVA. 
7. Prekės pristatymo ir prekės grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos ar kompensuojamos.
8. Pinigus pervesime per 7 darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo.
9. Keičiant prekes į kitas spalvas, modelius, jeigu jos nebuvo brokuotos, prekės grąžinimo išlaidas ir naujos prekės pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Keičiant prekę reikia atlikti naują užsakymą, už seną užsakymą pinigai grąžinami per 7 d.d. nuo grąžintos siuntos pristatymo datos. 


7.6. Atsisakydamas sutarties (grąžindamas prekes), Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 30 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.

7.7. Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

7.8. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

7.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 6.6, 6.9, 6.10. punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.


8. Komunikacija


Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu info@voozioptics.lt arba skambina telefonu +37067234451

9. Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys


9.1. Pardavėjas suteikia Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.

9.2. Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Pardavėjo Interneto svetainėje, Jūs suteikiate Pardavėjui neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Pardavėjo nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais, įskaitant reklamos tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublicencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją www.voozioptics.com.

9.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas laisvai naudotų visas Pirkėjo pateiktas ar paviešintas idėjas bet kokiems tikslams. Pardavėjui nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

✓ išlaikyti Pirkėjo paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;

✓ mokėti kompensaciją už Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas;

✓ atsakyti ar kitaip reaguoti į Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas.

9.4. Pirkėjas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

✓ teisingi, tikslūs ir teisėti;

✓ nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

9.5. Pirkėjui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

Turinys laikomas draudžiamu, jei:

✓ pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;

✓ yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;

✓ yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant www.voozioptics.com) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;

✓ prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;

✓ yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;

✓ yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;

✓ yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;

✓ yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti www.voozioptics.com Interneto svetainės veiklai.

9.6. Pardavėjas, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

10. Pardavėjo teisės


10.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

10.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti www.voozioptics.com Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus arba grąžins už juos pinigus, o pateikti naujų užsakymų per www.voozioptics.com elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

10.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), www.voozioptics.com turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti www.voozioptics.com paslaugomis.

10.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.voozioptics.com darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie www.voozioptics.com interneto svetainės galimybę arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo.

11. Intelektinė nuosavybė


11.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso www.voozioptics.com. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

11.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad www.voozioptics.com turi išimtines teises į www.voozioptics.com prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti www.voozioptics.com prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja www.voozioptics.com išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė www.voozioptics.com ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame www.voozioptics.com sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant www.voozioptics.com Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami www.voozioptics.com pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS12. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir(arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą.

Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.KILUS KLAUSIMAMS, PRAŠOME KREIPTIS EL.PAŠTU info@voozioptics.lt ARBA TELEFONU +37067234451